Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Εξ αποστάσεως μαθήματα διεθνούς κι ευρωπαϊκού δικαίου για δημόσιους υπαλλήλους


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO), με μακρά εκπαιδευτική ιστορία, οργανώνει το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) με αντικείμενο, «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων».

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους υπαλλήλους των κάθε είδους Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της κατά τόπο και καθ' ύλην (ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών ή κοινωνικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μαθήματα σχετικά με το Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και τα Χρηματοδοτικά τους Μέσα, το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων και άλλα, λαμβάνοντας γνώσεις που θα αποδειχθούν χρήσιμες και θα αποδώσουν στην πράξη.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ισοδυναμεί με 350 ώρες κατάρτισης με μεθοδολογία εξ αποστάσεως, οι οποίες θα καλυφθούν εντός τριών μηνών.

Οι διδάσκοντες είναι έμπειρα στελέχη, δραστηριοποιημένα τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και καθηγητές Α.Ε.Ι., με εξειδίκευση στις διδακτέες ενότητες.

Το πρόγραμμα ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2012.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, πρόκειται να εξασφαλίσουν μοριοδότηση, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων, και να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παρεχομένων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπως και οι τρόποι πληρωμής, είναι ιδιαιτέρως προσιτοί.

Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και της συνεπαγόμενης σύνδεσης της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση- και συγκεκριμένα τους χρηματοδοτικούς της μηχανισμούς-, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα ικανό και αποτελεσματικό εργαλείο για όσους δημοσίους υπαλλήλους στοχεύουν στην εισοδηματική και ιεραρχική τους ανέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...