Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: From Olympic Zeus to Olympic Truce: The Regulation of Armed Conflicts in Ancient Greece


Σεμινάριο δια βίου μάθησης από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
Υπεύθυνη Προγράµµατος : Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Ντανιέλλα Μαρούδα
∆ιδασκαλία : Ass. Prof. Emiliano J. Buis, University of Buenos Aires
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Πέµπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014 (16.00-20.00)
Πέµπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014 (16.00-20.00)
Πέµπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 (16.00-20.00)
Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 (16.00-20.00)

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η έννοια του πολέµου στην αρχαία Ελλάδα και η σχέση της µε την οργάνωση της κοινωνικής ζωής (παραδείγµατα από τα Οµηρικά Έπη, Λογοτεχνία 5ου αιώνα και από τον Θουκυδίδη στον Αριστοφάνη).
Μεθοδολογική Αναζήτηση µέσα από αρχαία κείµενα της έννοιας του «∆ικαίου» στην αρχαιότητα και της σχέσης της µε την «θρησκεία» και την «πολιτική».
Jus Ad Bellum (προσφυγή στη βία) στην αρχαία Ελλάδα και η έννοια του «δίκαιου πολέµου» σε αρχαία κείµενα ως δικαιολόγησή της.
∆ίκαιο του Πολέµου: Ρυθµίσεις που αφορούν στον πόλεµο και τη διεξαγωγή του στην αρχαία Ελλάδα (προστασία αµάχων, Μέσα και µέθοδοι πολέµου, αιχµάλωτοι πολέµου, Ολυµπιακή Εκεχειρία, άσυλο κ.α.)
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σκοπός του Σεµιναρίου είναι µέσα από κείµενα αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, από τον Όµηρο, τον Θουκυδίδη, µέχρι και τον Αριστοφάνη, οι συµµετέχοντες να κατανοήσουν τη θέση του «δικαίου» και του «πολέµου» στην Αρχαία Ελλάδα. Αφορά τόσο τις ρυθµίσεις γύρω από την προσφυγή στη χρήση βίας, όσο και την έννοια του δίκαιου πολέµου, αλλά και ρυθµίσεις που αφορούν την προστασία προσώπων και την διεξαγωγή του Πολέµου. Οι συµµετέχοντες θα λάµβάνουν κάθε εβδοµάδα, ένα φάκελλο µε όλα τα κείµενα (άρθρα, Κεφάλαια κ.α.) προς µελέτη, ώστε να γίνεται ουσιαστική συζήτηση και εργασία σε οµάδες.

Αίτηση συµµετοχής:

Ο Κύκλος ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό, όπως διπλωµάτες, στρατιωτικούς, δηµοσιογράφους και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τo εξεταζόµενο αντικείµενο, καθώς και σε φοιτητές (προπτυχιακούς ή/και µεταπτυχιακούς).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν την αίτηση συµµετοχής τους, µαζί µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, µέχρι την αναγραφόµενη ηµεροµηνία (11 Φεβρουαρίου 2014). Οι αιτήσεις µπορούν είτε να υποβάλλονται καθηµερινά (10.00-14.00) στα γραφεία του Ι.∆Ι.Σ., είτε να αποσταλούν ταχυδροµικά (Χίλλ 3-5, 105 58 Αθήνα), ή ηλεκτρονικά (deca@idis.gr) ή µε fax (210 3313575).

Κόστος συµµετοχής:

Προκειµένου να καλυφθεί µέρος των εξόδων των σεµιναρίων, το κόστος συµµετοχής σε κάθε κύκλο ανέρχεται στο ποσόν των:
- 180 Ευρώ για το ευρύ κοινό.
- 90 Ευρώ για τους προπτυχιακούς / µεταπτυχιακούς φοιτητές.
- 90 Ευρώ για τους δόκιµους ερευνητές και τα στελέχη του Ι.∆Ι.Σ.

Στους ενδιαφερόµενους που παρακολούθησαν κάποιον από τους προηγούµενους Σεµιναριακούς Κύκλους, του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014, παρέχεται έκπτωση 20%. Το κόστος, δηλαδή, κάθε επιπλέον κύκλου ανέρχεται στο ποσόν 144 Ευρώ για το ευρύ κοινό και 72 Ευρώ για όλους τους υπόλοιπους.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν το 20% της συµµετοχής τους (δηλαδή 36 και 18 Ευρώ αντιστοίχως των παραπάνω αναφεροµένων κατηγοριών) µε την υποβολή της αίτησής τους. Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής τους το ποσόν αυτό δεν επιστρέφεται.

Κατόπιν επιλογής, θα δοθεί υποτροφία σε τέσσερις (4) ανέργους, που διαθέτουν την αντίστοιχη κάρτα.

Τρόπος καταβολής διδάκτρων:

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταβάλουν το ποσόν των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό* του Ι.∆Ι.Σ., το αργότερο µέχρι την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 (στην «αιτιολογία» παρακαλούµε να αναγράφεται το όνοµα του αιτούντος).

Υλικό σεµιναρίων:

Στους συµµετέχοντες θα δίδεται υλικό σε CD-ROM (power point εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

Πιστοποιητικά παρακολούθησης:

Μετά το πέρας κάθε κύκλου θα δίδεται Πιστοποιητικό Συµµετοχής, εφόσον ο συµµετέχων έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τις πέντε (5) από τις οκτώ (8) εισηγήσεις.

* Account no: 0026.0105.30.0200099114 – ΙΒΑΝ:
GR6002601050000300200099114
SWIFT CODE-BIC CODE: EFG BGRAA –

Account holder: Institute of International Relations

Address of Bank: Kalamiotou 3– Branch: 0204

Για αίτηση http://www.idis.gr/?p=2348

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...