Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Πρόγραμμα δια βίου Μάθησης: Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο


    Η υλοποίηση του παρόντος προγράμματος θα επιτρέψει σε μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων (νομικών, δικαστών, μαχομένων ή ασκουμένων δικηγόρων, λοιπών κοινωνικών επιστημόνων -πτυχιούχων ή ευρισκομένων ακόμη στην εκπαιδευτική διαδικασία-, ιδιαίτερα εκείνων που εμπλέκονται στην στοιχειώδη ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση) αλλά και στελεχών της δημόσιας διοίκησης (κεντρικής, περιφερειακής, τοπικής) ή και στελεχών μη κυβερνητικών οργανώσεων να καταρτισθούν και εξειδικευθούν σε ειδικά ζητήματα δικαίου προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

    Η κατάρτιση και η απόκτηση της απαιτουμένης εξειδικευμένης γνώσης θα επιτευχθούν κυρίως μέσω της εμπεριστατωμένης μελέτης και προσέγγισης:

- των Αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλων των υπολοίπων διεθνών νομικών κειμένων (οικουμενικής ή περιφερειακής εμβέλειας)

- θεμάτων που εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενα της διεθνούς και ευρωπαϊκής προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Ανθρωπιστικού Δικαίου, της Ανθρωπιστικής Δράσης και συναφών ζητημάτων του Διεθνούς Δικαίου

- της δυνατότητας ανάπτυξης δεσμών συνεργασίας με διεθνείς θεσμούς όπως ο ΟΗΕ, η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Υπάτη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού κ.α.

- της δυνατότητας ανάπτυξης συνεργασίας κυρίως με διεθνείς ΜΚΟ και άλλους θεσμούς της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών 

- της εκπαίδευσης στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της προώθησης της διδασκαλίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

-της ανάπτυξης ικανότητας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις παραβιάσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου αλλά και σχεδιασμού ανάπτυξης διεθνών ανθρωπιστικών δράσεων

- των θεμάτων εκείνων που άπτονται των νέων αντιλήψεων περί της προσβολής και της προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου (βιοηθική, βιοτεχνολογία).


Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από 6 διδακτικές ενότητες:

1. Οργανωμένη Διεθνής Κοινότητα και Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

2. Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου

3. Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

4. Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και Δημοκρατία

5. Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Εσωτερική και Ευρωπαϊκή Συνταγματική Τάξη

6. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Βιοτεχνολογίας: Οι Προοπτικές του Δικαίου του Περιβάλλοντος


Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ‘ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει  προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Περσισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, την εγγραφή και τα δίδακτρα θα βρείτε εδώ

Περίοδοι Υλοποίησης Προγράμματος
Έναρξη: Δευτέρα 06/01/2014
Λήξη : Κυριακή 30/03/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...