Κυριακή 1 Ιουλίου 2012

Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

   Ιστορική ημέρα σήμερα για την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία αναλαμβάνει για πρώτη φορά την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος διαδέχεται τη Δανία έως τη 31η Δεκεμβρίου 2012, οπότε την προεδρία θα αναλάβει η Ιρλανδία.
   Η Κύπρος τίθεται στο τιμόνι της ΕΕ εν μέσω τουρκικών απειλών και μιας βαθύνουσας οικονομικής κρίσης που απειλεί σοβαρά την ίδια τη χώρα αλλά και ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εξού και το πρόγραμμα της κυπριακής προεδρίας έχει ως στόχο μια Ευρώπη «πιο αποτελεσματική και βιώσιμη, με πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη, μια Ευρώπη, που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή και μια Ευρώπη πιο κοντά στους γείτονες της».


Οι προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ

  Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014 - 2020 και η δημιουργία ενός δίκαιου και αποδοτικού προϋπολογισμού, ο οποίος θα στηρίζει την ανάπτυξη και θα ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης.
  Ύψιστης σημασίας θεωρείται η ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μέσω της εφαρμογής μέτρων για περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και αποτελεσματικής διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
   Μια άλλη προτεραιότητα είναι η επένδυση σε προγράμματα που δημιουργούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, καθώς και η κατάρτιση των πολιτών, κυρίως των άνεργων νέων, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας.
   Πέρα από την έμφαση που εκ των πραγμάτων θα δοθεί στην οικονομία, η προεδρία της Κύπρου θα προωθήσει και μια σειρά από άλλα σημαντικά θέματα. Ένας από τους κύριους στόχους της είναι η δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το τέλος του 2012, με την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών-μελών για την προστασία των δικαιωμάτων όσων έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας.
  Επιπλέον, η Κύπρος θα προωθήσει προγράμματα που στοχεύουν σε ένα δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής και αφορούν θέματα σχετικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης.
   Ως νησιωτικό κράτος, η Κύπρος δεν θα μπορούσε να μην βάλει ψηλά στην ατζέντα την προώθηση του συντονισμού των κρατών-μελών πάνω σε ζητήματα θαλάσσιας πολιτικής και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων.
   Τέλος, η κυπριακή προεδρία θα εστιάσει στην πράσινη ανάπτυξη, στη διαμόρφωση ενός νέου νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών και στη βελτίωση των ευρω-μεσογειακών σχέσεων. Φιλοδοξία της κυπριακής προεδρίας είναι να κατορθώσει να συγκαλέσει στην Κύπρο μια μεικτή σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και του Αραβικού Συνδέσμου.
    Η αλήθεια είναι, ωστόσο, ότι συνήθως δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την προεδρεύουσα χώρα να προωθήσει τη δική της ατζέντα. Σημειώνεται ότι το 95% των θεμάτων αφορούν την κληρονομηθείσα ατζέντα και μόνο ένα 5% θα αφορά θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την κυπριακή προεδρία. Η λεγόμενη «κληρονομηθείσα ατζέντα» περιλαμβάνει εκκρεμότητες που άφησε η προηγούμενη προεδρία (Δανία), το πρόγραμμα που προωθεί η Κομισιόν, διεθνείς συναντήσεις που έχουν προγραμματισθεί εδώ και καιρό κτλ.

Προεδρία και Κυπριακό Ζήτημα

   Η Κύπρος θέλει να αποφύγει την εντύπωση ότι εκμεταλλεύεται την προεδρία για να προωθήσει εθνικά θέματα. Ωστόσο όλοι συμφωνούν ότι η προεδρία και η προβολή που αυτή συνεπάγεται θα ωφελήσουν μακροπρόθεσμα την υπόθεση της Κύπρου, επισημαίνει ο ευρωβουλευτής Κυριάκος Τριανταφυλλίδης: «Δεν μπορεί παρά ο καθένας που πηγαίνει στην Κύπρο να έρχεται σε επαφή με τη διαίρεση του νησιού, να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα που είναι ότι υπάρχει μέρος ευρωπαϊκού εδάφους που βρίσκεται υπό κατοχή και μάλιστα από μία χώρα που επιδιώκει να γίνει μέλος της ΕΕ. Ερχόμενοι σε επαφή με αυτά τα προβλήματα οι Ευρωπαίοι πιστεύω ότι θα προβληματιστούν πάνω στο πώς θα πρέπει να βοηθήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία μελλοντικά για να βρει μια λύση και στο δικό της το πρόβλημα που είναι και πρόβλημα της ΕΕ».

Οι ιδιαιτερότητες της κυπριακής προεδρίας

    Η Λευκωσία πιστεύει ότι η ανάληψη της προεδρίας αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να κατανοήσει ένα κράτος-μέλος τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Με άλλα λόγια θα επιτευχθεί η «επίσημη ενηλικίωση» της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος-μέλος της ΕΕ.
   Η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα της προεδρίας της Κύπρου πηγάζει, ασφαλώς, από το γεγονός ότι τμήμα της χώρας βρίσκεται υπό κατοχή από μία εξωευρωπαϊκή δύναμη.
    Ανάμεσα στις ιδιαιτερότητες της κυπριακής προεδρίας περιλαμβάνεται το μικρό μέγεθος της χώρας, η μικρού μεγέθους δημόσια υπηρεσία, καθώς και στο ότι η Κύπρος γεωγραφικά βρίσκεται μακριά από το ευρωπαϊκό κέντρο λήψεων αποφάσεων. Παράλληλα η Κύπρος είναι η μοναδική από την τρόικα (Πολωνία - Δανία - Κύπρος) που ανήκει στην ευρωζώνη.

Ο θεσμός της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επειδή αναφερθήκαμε σε τρόικα, οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε ότι η τρόικα της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ δεν έχει την παραμικρή σχέση με την τρόικα Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου - Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ασχολείται με την κρίση της ελληνικής οικονομίας.
  Από το 2007 την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αναλαμβάνουν μεν εκ περιτροπής τα κράτη μέλη, αλλά όχι με αλφαβητική σειρά όπως νωρίτερα, αλλά ομαδοποιημένα ανά τρία σε τρόικες που συνεργάζονται για ένα κοινό πολιτικό πρόγραμμα. Στόχος είναι η διευκόλυνση της επίτευξης μακροχρόνιων προγραμμάτων, καθώς και η επιβοήθηση των νέων κρατών-μελών που στερούνται εμπειρίας στο πόστο της προεδρίας.
   Η προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αλλάζει κάθε έξι μήνες, έχει την πρωταρχική ευθύνη της οργάνωσης των συνεδριάσεων και της ομαλής λειτουργίας του Συμβουλίου. Η προεδρία οφείλει, εξάλλου, να εκπροσωπεί την ΕΕ σε διεθνείς διασκέψεις, διοργανώνει συναντήσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER) και των συναντήσεων άλλων προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου.
   Η προεδρία, επίσης, προωθεί πολιτικές αποφάσεις, ενεργώντας ως ένας έντιμος διαμεσολαβητής, με στόχο την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των 27 κρατών μελών, κατά τρόπο που να υποστηρίζει πάντα τα συμφέροντα της ΕΕ. Η προεδρία έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,  τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Συμβούλιο, επί τη βάσει των φακέλων που κληρονόμησε από τις προηγούμενες προεδρίες καθώς και των επικείμενων προτάσεων. Επιπροσθέτως, η προεδρία μπορεί να επικεντρωθεί σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα τα οποία επίσης, σε μεγάλο βαθμό, καθορίζουν την ταυτότητα της Προεδρίας.
   Εν τούτοις, από το 2009 οπότε ετέθη σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβώνας, η οποία καθιερώνει τους θεσμούς του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ύπατου Αρμοστή για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, η σημασία της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ μειώθηκε σημαντικά.

Ελληνικές προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

    Η Ελλάδα έχει αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Κοινότητας τέσσερις φορές. Για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1983. Κατόπιν, τον Ιούλιο του 1988, τον Ιανουάριο του 1994 και τον Ιανουάριο του 2003. Οι δύο τελευταίες ελληνικές προεδρίες συνδέονται άμεσα με την επιτυχή ενταξιακή πορεία της Κύπρου.
    Η Ελλάδα θα αναλάβει ξανά την προεδρία της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2014.

Σταθμοί της πορείας ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1973  Συμφωνία Σύνδεσης
1987  Τελωνειακή Ένωση
1990  Υποβολή αίτησης ένταξης
1993  Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
1994  Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κέρκυρας
1995  Απόφαση της 6ης Μαρτίου 1995
1998  Έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης
1999  Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι
2002  Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης
2003  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την ένταξη της Κύπρου
2003  O Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος υπογράφει , στις 16 Απριλίου 2003, στην Αθήνα, τη Συνθήκη Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη Συνθήκη υπογράφουν και οι ηγέτες και των άλλων εννιά υπό ένταξη κρατών.
2012   Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012, από 1 Ιουλίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.


Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ.


Επισκεφθείτε και την επίσημη ιστοσελίδα της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Με πληροφορίες από: Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Το Βήμα, Τα Νέα, Deal News 

            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...