ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

FYROM v. GREECE
Εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995


13/09/1995   

03/04/2008

17/11/2008  20/01/2009

20/07/2009

19/01/2010

12/03/2010

09/06/2010

27/10/2010

09/02/2011

21/03/2011 - 30/03/2011
Ακροαματική Διαδικασία (ICJ Vebatim Records 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8)


Τελευταία Μέρα στη Χάγη: Οι αγορεύσεις των νομικών της Ελλάδας (Άρθρο από την ιστοσελίδα του Καθηγητή Η. Κουσκουβέλη)

Η Ελλάδα στη Χάγη: Η υπερασπιστική γραμμή των νομικών της χώρας μας (Άρθρο από την ιστοσελίδα του Καθηγητή Η. Κουσκουβέλη)

Η ελληνική δευτερολογία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης απέναντι στην ΠΓΔΜ (Αγγελιοφόρος)

Χάγη: Ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία: Το Φθινόπωρο η απόφαση για την προσφυγή των Σκοπίων κατά της Ελλάδας (Το Βήμα)

Απόσπασμα της συμπερασματικής ομιλίας του εκπροσώπου της Ελλάδας για την υπόθεση, πρέσβη Κ. Γεώργιου Σαββαΐδη (Βίντεο Youtube)

30/03/2011
GERMANY v. ITALY (GREECE intervening)
Δικαιοδοτικές Ασυλίες του Κράτους


23/12/2008

29/04/2009

22/12/2009
Κατάθεση από την Ιταλία αιτήματος ασφαλιστικών μέτρων έναντι της Γερμανίας

10/03/2010
Προκαταρτικές ενστάσεις της Γερμανίας σχετικά με το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων της Ιταλίας

18/05/2010
Γραπτές Παρατηρήσεις της Ιταλίας σχετικά με την ένσταση της Γερμανίας στο ιταλικό αίτημα ασφαλιστικών μέτρων

06/07/2010
Απόρριψη του ιταλικού αιτήματος για ασφαλιστικά μέτρα (ICJ Order)

Κοινή Δήλωση των Δικαστών Keith και Greenwood

Δήλωση του ad hoc Δικαστή Gaja

Αντίθετη γνώμη του Δικαστή Cancado Trindade

13/01/2011
Αίτηση της Ελλάδας για παρέμβαση στη διαδικασία

Η σφαγή του Διστόμου και η αρχή της κρατικής ετεροδικίας (Διεθνές Δίκαιο)

04/07/2011
Αποδοχή του ελληνικού αιτήματος παρέμβασης στη διαδικασία (ICJ Order)

Δήλωση του ad hoc Δικαστή Gaja

Χωριστή γνώμη του Δικαστή Cancado Trindade

Αποδεκτή η αίτηση της Ελλάδας για παρέμβαση στο Διεθνές Δικαστήριο (Διεθνές Δίκαιο)

Δίδαγμα για διεκδικήσεις η υπόθεση της Χάγης (Ελευθεροτυπία)

05/08/2011
Καθορισμός ημερομηνιών της ακροαματικής διαδικασίας (ICJ Press Release 2011/24)

Το Σεπτέμβριο η σχετική με το Δίστομο ακροαματική διαδικασία στο Διεθνές Δικαστήριο (Διεθνές Δίκαιο)

12-16/09/2011
Ακροαματική Διαδικασία (ICJ Vebatim Records 2011/17-21)
1 Η τοποθέτηση της Γερμανίας
2 Η τοποθέτηση της Ιταλίας
3 Η παρέμβαση της Ελλάδας
4 Δευτερολογία της Γερμανίας και παρατηρήσεις σχετικά με την ελληνική παρέμβαση
5 Δευτερολογία της Ιταλίας και παρατηρήσεις σχετικά με την ελληνική παρέμβαση

03/02/2012
Η απόφαση του Δικαστηρίου (ICJ Judgment)

Χωριστή γνώμη του Δικαστή Koroma

Χωριστή γνώμη του Δικαστή Keith

Χωριστή γνώμη του Δικαστή Bennouna

Αντίθετη γνώμη του Δικαστή Cancado Trindade

Αντίθετη γνώμη του Δικαστή Yusuf

Αντίθετη γνώμη του ad hoc Δικαστή Gaja

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...